28 Ocak 2011 Cuma

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI

1.Oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun ortak bir moleküler evrimin ürünleri olduğunu
hangisi açıklar?
A) Bütün canlılarda her iki solunumunda görülmesi
B) Her iki solunumda ATP üretilmesi
C) Tepkimeler sırasında enzimlerin kullanılması
D) Sitoplazmada geçen enzimatik tepkimelerin aynı olması
E) Son ürünlerinin aynı olması
2-Fotosentezin karanlık safha reaksiyonları nerede gerçekleşir?
A) Stromada          B) Granalarda           C)Sitoplazmada          D)Mitokondride             E )Ribozomlarda
3-I-Sarı  II-Yeşil   III-Kırmızı  IV-Mavi   V-Mor
Fotosentez hızının en fazla olduğu ışık yukardakilerden hangisidir?
A)I-II            B)II-III               C)I-III                 D)II-IV                    E)III-IV-V
4-Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinde mutlaka ışığa ihtiyaç vardır?
I-Glikozun sentezlenmesinde    II-Klorofilden e –  koparmak için       III-NADPH2  oluşumunda  IV-CO2     
 A)I-II            B)I-IV             C)III-IV                 D)II-IV               E)II-III
5-Devirli olmayan fotofosforilasyonda PS-I kaybettiği elektronu  aşağıdakilerden hangisinden temin eder
A) O2      B) CO2        C) PS-II          D) ATP            E) Sitokromdan   
6-Fotosentez sonucu atmosfer’e verilen  oksijenin kaynağı hangisidir?
A) Su      B) CO2      C) NADPH2       D) PS-I        E) PS-II         
7-Fotosentezin ışık safhasında sentezlenen  36 NADPH2  molekülünden karanlık safhada kaç mol glikoz sentezlenir?
A) 1                B) 2                   C) 3                  D) 4                     E) 5
8-Fotosentezin fosforilasyon reaksiyonları sırasında ;
I-ATP’nin sentezlenmesi    II-Işık kullanılması  III-NADPH2 oluşması IV-Suyun fotolizi
 Gibi olaylardan hangileri devirli ve devirsiz  fosforilasyon reaksiyonlarında ortaktır?
A) I-II              B) I-III               C) III-IV                   D) II-IV                   E) I-IV
9-Besleyici bir çözeltide yetiştirilen bir bitki yeşil renk meydana getiremiyorsa çözeltiye hangi maddelerin  ilave edilmesi gerekir?
A) N ve K          B) Fe ve Mg            C) Ca ve Mg        D) K            E) S ve N
10-Aşağıdakilerden hangisi sadece fotosentezde gerçekleşir?
A) Birden fazla enzimin rol oynaması                 B) CO2 kullanılması              C) ATP’nin sentezlenmesi 
D) Organik moleküllerin sentezlenmesi              E) Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü
11-Devirsiz fotofosforilasyonda PS-I’in elektronları …………………………’dan kaynaklanırken ,PS-II’nin elektronları………………’den kaynaklanır
12-Işık safhasında ETS’nin sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) NAD-FAD-Sitokromlar
B) Ferrodoksin-Plastikinon-Sitokrom
C) Sitokrom-Ferrodoksin-Flavoprotein
D) Ferrodoksin-Sitokrom-Flavoprotein
E) Plastikinon-Stokrom-Ferrodoksin
13-Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumu için kaçATP harcanır?
A) 140          B) 144           C) 172            D) 304            E) 320
14-Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama besin olarak 4 mol Maltoz verildiğinde Oksijensiz solunum sonucu net ATP miktarı nedir
A) 4                      B) 6                    C) 10                   D) 12                       E) 16
15-hangisi Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlerden değildir?
A) Enzim miktarı                  B) Işık şiddeti                 C) Sıcaklık              D) CO2 miktarı              E) Mineral

16-Üzüm suyu içine maya olarak konulan bir bakterinin yaptığı fermentasyon sırasında 10 mol glikoz kullanıldığında ne kadar etil alkol oluşur?
A) 10              B) 20                 C) 25                D) 30               E) 40
17-Bir yeşil bitkinin yaptığı  Fotosentez sonunda  10 mol glikoz kullanılmıştır.Bu olay sırasında dışarıya kaç mol O2 verilmiştir?
A) 20                B) 30               C) 50                   D) 60                  E) 70
18-I-Glikoliz  II-Krebs çemberi  III-Oksidatif fosforilasyon
Yukardaki olaylardan hangisinde ATP sentezi gerçekleşir
A) Sadece I             B) I-II               C) II-III             D) I-III            E) I-II-III
19-Aşağıdakilerden hangisi solunum olayını fermentasyondan ayıran özelliktir?
A) H2O çıkması     B) Enzim kullanılması     C) ATP sentezi      D) Glikozun  parçalanması     E) CO2 açığa çıkması
20-Oksijenli solunum glikoz Monofosfattan başlasaydı hücrede net kaç ATP oluşurdu?
A) 37           B) 38             C) 39             D) 40              E)41

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder