23 Ocak 2016 Cumartesi

ATP test soruları

1.  Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bir “katabolizma” reaksiyonudur?
A) Büyüme          B)Fotosentez             C) Hücresel solunum             D) ATP sentezi            E) Yaraların onarılması

2.  ATP molekülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Vücudun enerji dövizidir.     
B) Bir nükleotittir.
C) Hücrede sadece ekzergonik reaksiyonlar için enerji kaynağıdır.
D) Fosfat grubu taşıyan bir koenzimdir.
E) Serbest enerjiyi kimyasal enerji şeklinde depolar.

3.  Sıcaklığın sabit kaldığı A+B= C+D kimyasal tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Tepkime sonucu maddelerin molekül yapısı değişir.
B)  Tepkimede moleküllerin atomları fiziksel ve kimyasal olarak değişmez.
C) Tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasında bir dengesizlik vardır.
D) Tepkime tersinirdir.
E) Tepkimede serbest enerji sıfırdır

4.  Katabolik reaksiyonlardan sağlanan enerji yalnız nerede kullanılır?
A) Protein sentezinde.
B) Aktif taşımada.
C) Kas kasılmasında.
D) Hücre bölünmesinde.
E) ADP’nin ATP’ ye dönüştürülmesinde.

5.  Fosforilasyon nedir?
A) Proteinlerin yıkılması.
B) ADP’den ATP yapılması.
C)Böbrekten fosfat atılması.
D) Karbonhidratların yakılması.
E) NAD’ nin elektronları oksijene iletmesi

6.  Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyondur?
A) Biyosentez
B) Sinirsel iletim
C) ADP + P = ATP + H2O
D) Glikoliz
E) Genetik bilgi aktarımı

7.  ATP molekülü serbest enerjinin kısa süre için tutulmasını sağlayan, sürekli olarak yıkılıp yapılan bir moleküldür. ADP molekülüne bir inorganik fosfatın eklenmesi ile serbest enerji kimyasal enerji formunda tutulmuş olur.Bitki hücrelerinde ATP sentezi nasıl sağlanır?
A) ATP’nin hidrolizinden
B) Havanın CO2’den
C) Güneş ışığı-fotofosforilasyon
D) ATP’nin dehidrasyon sentezinden
E) Klorofilden

8. ATP, enerjinin taşınması için neden en uygun bir moleküldür?
A) Çok güçlü kovalent bağları vardır.
B) Riboz şekerinde enerjinin büyük bir kısmı depolanır.
C) Elektronların rahat hareket edebileceği iyonik bağları vardır.
D) Bağların kopması halinde çok miktarda enerjiyi serbest bırakırlar.
E) Organik bazları enerjiyi depolayıcı özelliktedir.

9. ATP yapısal olarak en çok aşağıdaki hangi moleküle benzer?
A) Amino asit            B)Yağ asiti              C)Glikojen             D) DNA nükleotid             E)RNA nükleotit

10.  Canlılarda enerji reaksiyonlarının çoğu yükseltgenme (oksidasyon) – indirgenme (redüksiyon) reaksiyonları şeklinde olur.
Aşağıdakilerden hangisi, indirgenme reaksiyonlarında daima kullanılır?
A) Nötron            B) Elektron                C) Proton             C) Oksijen           E) Hidrojen

11.  İndirgenen bir molekül için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir elektron alır.
B) Bir elektron kaybeder.
C) Bir proton alır.
D) Bir proton kaybeder.
E) Bir nötron kazanır.

12. I. Bir veya daha fazla elektron kaybeder.
      II. Potansiyel enerjiyi serbest bırakır.
      III. Bir veya daha fazla proton kaybeder.
Yükseltgenen bir molekül için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I            B)Yalnız II              C) I ve II                D) II ve III            E) I, II ve III

13.  Aşağıdakilerden hangisi, ATP için yanlış bir açıklamadır?
A) İki düşük enerjili fosfat bağı içerir.
B) N’lu organik bazı adenindir.
C) Şekeri 5 C’lu ribodur.
D) Reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi verir.
E) Enzimatik tepkimelerde kulanılır.

14.  Aşağıdaki biyokimyasal reaksiyonlardan hangisi katabolik reaksiyondur?
A) Amino asitlerin birleşerek proteinleri oluşturması
B) ADP + Fosfat + Enerji --> ATP + H2O
C) Glikozların birleşerek nişastayı oluşturması 
D) C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + Enerji
E)    6CO2+12H2O+Enerji --> C6H12O6+6O2+ 6H2O

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder