23 Ocak 2016 Cumartesi

BAKTERİLER TEST SORULARI

1-Bir bakteri hücresinde aşağıdaki hangi organel bulunur?
A. Golgi aygıtı           B.  Mitokondri           C. Ribozom           D. Çekirdek zarı          E.  Endoplazmik retikulum

2-Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot bir hücrede bulunmaz?
A. Kamçı            B. Plazma zarı            C. Ribozom             D. Çekirdek zarı             E. Hücre duvarı

3-Bakteriler aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?
A. Organel          B. Prokaryot hücre            C. Ökaryot hücre             D. Plastid                E. Organ

4-Bakterilerde eşeyli üreme ile gerçekleşen gen alış verişinden başka, doğal seleksiyona olanak sağlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mutasyon                        B. Mitoz bölünme hızı                 C. Fiziksel çevre değişikliği
D. Besin için yarış               E  Endospor oluşumu

5-Bakteriler, mantarlar ve bitkiler için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. İnorganik maddeden organik madde sentezlemeleri
B. Zarla çevrili bir mitokondrilerinin bulunması
C. Ökaryot canlılar olmaları
D. Bileşimi farklı hücre duvarının bulunması
E. Klorofile sahip olmaları

6-Yaralar içinde bulunan aerob bakterilerin oksijen sarf ederek , anaeroblar için iyi bir ortam oluşturması aşağıdaki yaşama şekillerinden hangisi için bir örnek olabilir?
A. Mutualizm             B.  Komensalizm                 C. Parazitlik                D. Çürükçül               E. Patojen

7-Bakterilerin metabolit artıkları (organik asitler, vs.) genellikle ortamın pH’ını düşürür. Bu asidik ortam bakterilerde nasıl bir değişiklik getirir?
A. Protein sentezini hızlandırır.
B. Oksijen kullanımını azaltır
C. Üremesini engeller
D. Hücre çeperi yapısını hızlandırır
E. Endosporu oluşturur

8-Virüslerle, parazit bakterilerin ortak özelliği hangisidir?
A.  Konak organizmaya gerekli maddeleri sentezlemeleri
B.  Heterotrof beslenmemesi
C.  Konak organizmanın enzimlerini kullanması
D. Oksijenli solunum yapması
E.  Konak organizmadan besin sentezlemesi

9-Aşağıdakilerden hangisi bakteriler için yanlış bir açıklamadır?
A. Tabiatta yaygın olarak bulunurlar
B. Bazıları heterotroftur
C. Mutasyona uğramazlar
D. Koloniler halinde bulunabilirler
E. Geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedirler

10-Saprofit bakterilerin, yüksek yapılı canlılarla benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Oksijenli ve oksijensiz solunum yapması
B. Hücre dışı sindirim yapması
C. İnorganik bileşiklerden organik bileşikleri sentezlemesi
D. Hayatın devamı için hammadde oluşturması
E. Hücre içi sindirim yapması

11-Aşağıdakilerden hangisinin yapısal özelliği diğerlerine göre en basittir?
A. Spiral                B. Coccus              C. Bacillus                  D. Virüs                 E. Vibrio

12-Bakterilerin besin fizyolojisi yönünden pek çok özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu özellikleri içerisinde yer almaz?
A. Havanın serbest azotunu tespit eder
B.  Nitrifikasyon ile azot bileşiklerini yapar
C.  Denitrifikasyon ile azot bileşiklerini bozar
D. Karbondioksit özümlemesini fotosentez ve kemosentez yolu ile yapar
E. Şarap ve bira endüstrisinde alkol fermantasyonu yapar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder