23 Ocak 2016 Cumartesi

Genetik Test Soruları

1.  Bir populasyonda olmayan bir özellik aniden ortaya çıkmışsa bunun nedeni nedir?
A) Mutasyon                     B) Doğal seleksiyon         C) Adaptasyon       D) Varyasyon        E) Modifikasyon

2.  A=0,70 a=0,30şeklinde frekanslara sahip genleri taşıyan bireylerden çekinik geni taşıyan bireylerin oranı nedir?
A) 0,49              B) 0,09              C) 0,42                D) 0,51              E) 1

3.  Kalıtsal bir hastalığın sadece erkeklerde görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Toplumun yarısı hastalık geni taşır
B)Hastalık Y kromozomu ile taşınır
C) Hastalık X kromozomu ile taşınır
D) Hastalık vücut kromozomları ile taşınır
E) Kadınlar hastalık için taşıyıcıdır

4.  Kıvırcık saçlı bir kadınla, düz saçlı erkekten meydana çocuklarda  hem kıvırcık hem de düz saçlı bireyler bulunuyorsa; ana-baba bireyler için saç şekli karakteri bakımından ne söylenebilir?
A) Ana düz saç genini de taşır       B) Baba dihibrittir    C)Ana homozigottur
D) Ana arı döldür                           E)  Baba kıvırcık saç geni de taşır

5.  Beyaz bir horozla siyah bir tavuğun çaprazlanması sonucu meydana gelen civcivlerin hepsi mavi renkli oluyorsa, bu olay aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Mutasyon      B) Çok alellik           C)  Eksik baskınlık             D) Ayrılmama             E) Kalıtsal hastalık

6.  Bir insan  B ve AB grubuna başarılı bir şekilde kan verebiliyor, fakat A grubuna veremiyorsa, bu insanın kanının B grubundan olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) 0              B)  25             C)  50            D)  75                  E) 100

7.   Soğan bitkisinin zigotunda 16 kromozom vardır. Bu zigottan meydana gelen soğan bitkisinin yaprak hücrelerinde kaç kromozom bulunur?
A)  4                  B)  8              C)  16                  D) 32                 E)  64

8.  Himalaya tavşanlarında sıcaklığın etkisiyle meydana gelen kürk rengindeki değişiklikler neyle açıklanır?
A)  Varyasyon           B)  Krosing-over          C)  Konjigasyon          D)  Modifikasyon          E)  Nokta mutasyonu

9.   Bir toplumda bir hastalığı kontrol eden genin frekansı dölden döle değişiyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)  Hastalığın kalıtsal bir hastalık olması
b)  Hastalığı kontrol eden genin frekansının az olması
c)  Hastalığı kontrol eden genin çekinik olması
d)  Hastalığın öldürücü bir hastalık olması
e)  Hastalığı kontrol eden genin X kromozomu ile taşınması

10.  Bağımsız iki genle kontrol edilen iki değişik karakterin her ikisi için de heterozigot olan bir kobay kendisiyle aynı genotipte olan bir dişi kobayla çaprazlanırsa meydana gelecek dölde fenotiplerin hangi oranda olması beklenir?
a)   1:1          b)  1:2:1            c)  9:3:3:1          d)  3:1                  e)  ¼: 2/4: ¼

11.  Bir toplumda hemofili genini taşıyan taşıyıcı dişilerin oranı ½  ve erkeklerin hepsi sağlam ise bunların çocuklarında taşıyıcı dişilerin oranı kaç olur?
a)  1/16           b)   1/8            c)  1/6                  d)  ¼                  e)  ½


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder